Biografia architekta, grafika i charyzmatycznego nauczyciela, autora m.in. pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej stojącego przy gmachu Sejmu RP. Książka powstała w oparciu o bogate archiwum rodzinne, a także na podstawie rozmów z uczniami, przyjaciółmi i członkami rodziny.

Jerzy Staniszkis urodził się w 1914 roku. Absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego, student Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej i uczeń Bohdana Pniewskiego, podczas kampanii wrześniowej walczył w 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Po bitwie pod Kockiem w październiku 1939 roku dostał się do niewoli i pozostałe lata wojny spędził w oflagach w Weilburgu, Ostende oraz Woldenbergu, gdzie był jednym z organizatorów „Olimpiady za drutami” w 1944 roku.

Do Warszawy wrócił w lutym 1945 roku i podjął pracę w Biurze Odbudowy Stolicy, a później w Biurze Urbanistycznym Warszawy, Pracowniach Budownictwa Przemysłowego i w Miastoprojekcie Stolica. Współtworzył scenografię słynnej wystawy „Warszawa oskarża”. Do 1950 roku pracował na Wydziale Architektury PW, później jako profesor w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Okres socrealizmu przetrwał, zajmując się architekturą wystawienniczą i tworząc m.in. nowatorskie systemy do konstrukcji stelaży i mebli wystawowych. W 1960 roku jako ekspert w tej dziedzinie wyjechał do Iraku, gdzie podjął pracę na Uniwersytecie Bagdadzkim. W 1962 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i do 1987 roku pracował tam jako profesor w Szkole Architektury University of Detroit. W 1980 roku zorganizował wymianę studencką pomiędzy Politechniką Warszawską a University of Detroit, która trwa do dzisiaj, już blisko 40 lat. Skorzystało z niej wielu wybitnych obecnie polskich architektów.

Do Polski wrócił w 1993 roku. W wieku 83 lat wygrał konkurs na pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, który stanął przed gmachem Sejmu. Jednym z ostatnich jego projektów był system siedmiu mostów dla pieszych i rowerzystów łączących lewo- i prawobrzeżną Warszawę. Zmarł w 2009 roku w Warszawie, mając 94 lata.

Książka ukazała się w Wydawnictwie Salix alba