Oświadczenie

Z wielką przykrością zmuszona jestem poinformować, że wydana przez Editions Spotkania, opatrzona moim nazwiskiem biografia Juliana Spitosława Kulskiego, została opublikowana z naruszeniem moich praw autorskich. Dlatego nie mogę wziąć odpowiedzialności za zawarte w niej treści.

Podczas prac redakcyjnych dokonano ingerencji, zmieniających istotnie styl mojej wypowiedzi, wobec których zgłosiłam, w stosownej formie, zastrzeżenia. Następnie zostałam odsunięta od pracy nad moim własnym utworem. Nie udostępniono mi kolejnych redakcji i korekt tekstu, wyboru ilustracji oraz makiety. Do mojego tekstu dołączono też dodatkowe materiały, na które nie wyraziłam zgody. Książce nadano również, wbrew mojej woli, tytuł wprowadzający czytelnika w błąd.

Julian Spitosław Kulski nigdy nie był prezydentem Warszawy. Był za to człowiekiem, którego uczciwość oraz poczucie powinności, potwierdzone całym biegiem życia, nie potrzebują żadnych sztucznych zabiegów. Manipulacje jakich dopuszczono się w tytule książki pozostają w sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami.

Wszystko to jest dla mnie tym bardziej przykre, że spotkało mnie ze strony wydawnictwa o tak dużych zasługach dla wolnego słowa w Polsce. Nie pozostaje mi jednak nic innego, jak wyrazić głębokie oburzenie wobec takich praktyk. Ponieważ skala naruszeń moich praw autorskich jest rozległa i pociąga za sobą straty w wielu obszarach zostałam zmuszona skierować sprawę na drogę sądową.

Magdalena Stopa