W książce przedstawiono historię dwudziestu drewnianych historycznych budynków, głównie domów mieszkalnych ale też młynów czy wiatraków, położonych w różnych zakątkach województwa podlaskiego, od okolic Bielska Podlaskiego aż po Puńsk. Najstarsze z nich wzniesiono pod koniec XVIII wieku, najmłodsze bezpośrednio po II wojnie światowej, większość w konstrukcji zrębowej, z belek ułożonych jedna na drugiej, spoczywających na najmasywniejszej zwanej podwaliną. Zazwyczaj są efektownie dekorowane, z gankami i kolorowymi okiennicami. Wypełnione starymi meblami, świętymi obrazami, ręcznie tkanymi chodnikami, trwają dzięki staraniom swoich właścicieli, którzy nie ulegli modzie na zastępowanie domów drewnianych murowanymi. Losy właścicieli ściśle splotły się z historią domów. Są to związki wielopokoleniowe, w kilku przypadkach krótsze, kilkunasto- lub kilkuletnie. Ci, którzy budynki odziedziczyli powracają do historii rodzinnych i warunków dawnego życia. Nowi właściciele opowiadają o okolicznościach zakupu, sposobach przeprowadzenia renowacji, fascynacji historycznymi przedmiotami i wiejskim życiem. Książkę ilustruje blisko 200 fotografii. Współczesne zdjęcia pokazują aktualny wygląd budynków i ich wnętrz, historyczne - wydobyte z rodzinnych albumów - portrety dawnych właścicieli.

Wydawcą jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które od 2004 roku organizuje Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Opisane w książce budynki zostały wybrane spośród nagrodzonych w tym konkursie.